Wymagane kompetencje

Do zadań managera należy nie tylko dbałość o własną pracę, ale także umiejętne kierowanie zespołem. Musi on być zarówno świetnym organizatorem i wykazywać się kompetencją, ale także posiadać umiejętności miękkie, ułatwiające dobrą współpracę.

Dlatego rekrutacja kadry managerskiej poprzez odpowiednie zarządzanie kompetencjami kandydatów to zadanie wymagające ogromnego doświadczenia. Należy dostrzec wszelkie cechy, które mogłyby być przeszkodą, a także te, które okażą się niezbędne w realizacji powierzonych zadań. W takich sytuacjach doskonale sprawdza się rekrutacja metodą assessment center, czyli ośrodka oceny, opierającego się na szeregu zadań do realizacji.