Kompetencje kandydatów w procesie rekrutacji

Każdy kandydat na pracownika w danej firmie, przygotowując dokumenty aplikacyjne, zostanie poproszony o określenie, jaki jest jego profil zawodowy. Będą to mocne i słabe strony, a także umiejętności, które mogą okazać się ważne dla przyszłego pracodawcy.

Aby mógł się on szybko zorientować w naszych umiejętnościach, dobrze jest umieścić je na początku naszego CV. Nasze mocne strony i predyspozycje to tak zwany profil zawodowy, dzięki któremu nasza rekrutacja będzie przebiegała szybciej i sprawniej. Potencjalnemu pracodawcy ułatwi nie tylko zarządzanie kompetencjami kandydatów, ale także znalezienie stanowiska, na którym będziemy mogli rozwijać się i wykorzystywać nasze umiejętności jak najlepiej. Dla stanowisk wyższego szczebla, albo w przypadku reorganizacji firmy, nieodłącznym elementem rozwoju stanie się audyt kompetencji, dzięki któremu nasz potencjał zawodowy będzie się mógł nadal rozwijać.

Tworzenie takiego profilu zawodowego może być pomocne nie tylko dla osoby zatrudniającej, ale także dla samego kandydata. Takie informacje mogą bowiem pomóc danej osobie w określeniu jasnych wymagań związanych z przyszłym stanowiskiem pracy.