Dopasowanie kandydatów

W sytuacji, gdy firmy rekrutujące pracowników otrzymują wiele aplikacji, warto do swojego CV dołączyć informacje, które pozwolą naszemu potencjalnemu pracodawcy szybko zorientować się w naszych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Informacje składające się na profil zawodowy umożliwiają takie właśnie efektywne poznanie naszych mocnych stron, które mogą okazać się bardzo przydatne na określonym stanowisku.

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie kompetencjami na podstawie zgromadzonych informacji uzyska w ten sposób czytelny obraz posiadanych przez nas umiejętności.

Jeśli uczestniczymy w procesie rekrutacji na stanowisko menedżerskie, możemy być pewni, że na jednym z etapów naszej kariery zostanie przeprowadzony audyt kompetencji, ułatwiający ocenę drzemiącego w nas potencjału.