Efektywna rekrutacja

Kiedy pracodawca zobaczy kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset życiorysów potencjalnych kandydatów na dane stanowisko, może mieć poważny problem, o ile nie korzysta z doradztwa profesjonalnej firmy zajmującej się rekrutacją albo rozbudowanego systemu klasy Human Capital Management.

Niezależnie od tego, czy z zawartością naszego CV będzie zapoznawać się jedynie pracodawca, czy też przedstawiciel firmy rekrutującej, warto umieścić na nim odpowiednio sformułowany profil zawodowy, określający nasze mocne strony. Warto zapisać go w taki sposób, by określał realne korzyści, jakie odniesie pracodawca zatrudniając nas na określone stanowisko.

Taki profil zawodowy, umieszczany w CV pozwoli osobie rekrutującej zorientować się, w którym z ewentualnych zespołów czy też na jakim samodzielnym stanowisku sprawdzilibyśmy się najlepiej. Warto pisać zarówno o twardych umiejętnościach, jak i o kompetencjach miękkich, często bowiem drobiazgi – zdawałoby się – decydują o zaproszeniu na kolejne spotkanie w ramach procesu rekrutacji. Jednym z nich może być assessment center, czyli zestaw zadań pokazujących nasze umiejętności i sposób rozwiązywania problemów.